HMS

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er likestilt med økonomi og kvalitet.

Våre ansatte skal være trygge, forsiktige og fornøyde.
Berdriftshelsetjeneste.

Normodul AS er tilknyttet:

Modum Felles Bedriftshelsetjeneste (MBF).

Eikervn. 28, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 10 55